Sporme múdro!

Sporiaci účet predstavujú v súčasnom, modernom bankovníctve automatickú súčasť bežného účtu, ako aj samostatný produkt, ktorý je ponúkaný bankou. V podstate, sporiaci účet predstavuje akúsi kombináciu bežného a termínovaného účtu. Hlavnou úlohou sporiacich účtov je akumulovať finančné prostriedky, ktoré sa klient rozhodne nespotrebovať, ale usporiť. Každého sporiaceho klienta banka odmení vyšším úrokom, na aký je zvyknutý na svojom bežnom účte a tiež možnosťou disponovať prostriedkami uloženými na sporiacom účte.

Klient, ktorý si sporí prostredníctvom sporiaceho účtu si spravidla môže vkladať peniaze na účet, tak ako mu to vyhovuje. Klient si môže sporiť pravidelne prostredníctvom trvalého príkazu, ako aj nepravidelne podľa vlastných finančných možností. Čo sa týka výberu týchto peňazí, rozlišujeme sporiace účty bez výpovednej lehoty a s výpovednou lehotou.11

Sporiace účty s výpovednou lehotou sa svojou charakteristikou približujú termínovaným vkladom, keďže prostriedky na nich uložené, klient nemôže vyberať podľa vlastného uváženia či vlastnej potreby. Ak ste si v banke uzavreli sporiaci účet s výpovednou lehotou a v súčasnosti čelíte neočakávanej potrebe finančných prostriedkov, je možné vybrať si peniaze aj z tohto typu sporiaceho  účtu. Avšak, ak siahnete na vložené prostriedky pred výpovednou lehotou, počítať musíte s rôznym typom poplatkov či sankcií.

Sporiace účty sa v praxi vyskytujú vo viacerých variantoch. Medzi najznámejšie patrí vkladná knižka. Výhodami všetkých typov sporiacich účtov sú nízke alebo nulové bankové poplatky, ako aj významná ochrana vkladov. Vklady na sporiacich účtoch sa často využívajú ako zábezpeka či záruka. Ďalšími výhodami sporiacich účtov je napríklad atraktívne úročenie prostriedkov, možnosť inteligentného sporenia, nízka rizikovosť, prístup k sporiacemu účtu prostredníctvom internetu či mobilných aplikácií.

Ako si sporiť najvýhodnejšie?

O výhodách a nutnosti sporenia počúvame z každej strany, no vieme si vôbec predstaviť, čo sporenie vo finančnej sfére predstavuje. Sporiť si môžeme dvojakým spôsobom. Ak patríme medzi skeptikov, ktorí bankám neveria a svoje peniaze si ukladajú na jednu kôpku nerobia správne, pretože ich peniaze nezarábajú, to znamená, že sa nezhodnocujú. Vkladové produkty, ktoré ponúkajú rôzne bankové inštitúcie sa postarajú o to, aby vaše peniaze boli zhodnotené, a aby ste po určitom čase mali okrem akumulovanej čiastky vašich financií aj niečo navyše.

Pri výbere vhodného vkladového produktu sa môžete rozhodnúť medzi obľúbenými termínovanými vkladmi, vkladnou knižkou či sporiacim účtom. Ak vaše príjmy prevyšujú vaše výdavky a sporenie vám pripadá ako vhodná príležitosť zhodnotenia vašich peňazí, zbystrite pozornosť a dôkladne si preskúmajte všetky možnosti, ktoré vám rozsiahly trh so sporiacimi produktmi prináša. Porovnanie sporenia je prvým krokom, ktorý musíte urobiť, aby ste si mohli byť istí, že vaše peniaze budú skutočne zarábať. Pri aktuálnych formách rôznych sporení, sporiacich účtoch či termínovaných vkladoch, ktoré ponúkajú jednotlivé slovenské banky by ste sa mali v prvom rade zamerať na výšku úrokových sadzieb, ktoré vám jednotlivé inštitúcie ponúkajú.

Pri porovnaní rôznych sporení sa okrem výšky úrokov zamerajte aj na možnosť disponovať vašimi peniazmi vždy,  keď to sami uznáte za vhodné. Klasický sporiaci účet či vkladná knižka sa na jednej strane vyznačujú nižším úrokom, no pri týchto formách si môžete svoje peniaze vybrať kedykoľvek a kdekoľvek.  Výhodou termínovaných vkladov je vyššia úroková sadzba, avšak pri tomto type sporenia sa zaväzujete nedisponovať vloženými finančnými prostriedkami počas vopred dohodnutej doby. Súčasný trend ukazuje, že pri porovnávaní jednotlivých sporení vyhráva možnosť okamžitej likvidity nad vyššími úrokovými sadzbami.

Sporte si prostredníctvom sporiaceho účtu!

pozicka-na-auto

Sporiť peniaze si v dnešnej dobe môžeme viacerými spôsobmi, či už prostredníctvom termínovaného vkladu, stavebného sporenia alebo sporiaceho účtu. Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, ktorý vo finančnej praxi charakterizujeme ako kombináciu bežného a termínovaného vkladu. Väčšina bánk poskytuje sporiaci účet súčasne s bežným účtom, ale bankami môže byť poskytnutý aj ako samostatný produkt. Sporiaci účet si môžete založiť osobne na pobočke, telefonicky alebo prostredníctvom internetu. Na uzatvorenie sporiaceho účtu je potrebný preukaz totožnosti a číslo účtu, na ktorý si budete chcieť v budúcnosti previesť nasporené prostriedky. Sporiaci účet je aktivovaný tým, že naň vložíte počiatočný vklad.

Ľudia obľubujú sporenie prostredníctvom sporiaceho účtu, pretože finančné prostriedky majú k dispozícii kedykoľvek bez akýchkoľvek sankcií. Je možné sporiť si pravidelne alebo nepravidelne podľa finančných možností. Pravidlom býva, že finančné prostriedky môžu byť na sporiaci účet prevádzané v ľubovoľnej výške, banka zvykne stanoviť len minimálnu výšku vkladu. Sporiace účty sú v porovnaní s bežným účtom výhodnejšie, pretože ponúkajú vyššie úrokové sadzby, a tým pádom je miera zhodnotenia finančných prostriedkov vyššia. Výška úrokovej sadzby pritom závisí od zostatku na sporiacom účte.

Sporiaci účet má viacero výhod, medzi ktoré jednoznačne patrí atraktívne úročenie vložených finančných prostriedkov, bezplatné založenie, ako aj vedenie účtu. Plusom sporiacich účtov je nízka rizikovosť, vyššie úročenie, prístup k sporeným peniazom prostredníctvom elektronického bankovníctva či inteligentné sporenie, ktoré spočíva v možnosti nastavenia zostatku bežného účtu. Všetky peniaze prevyšujúce zostatok sa automaticky prevádzajú na sporiaci účet. Výhodou sporiaceho účtu je aj fakt, že nasporené peňažné prostriedky sú chránené Fondom ochrany vkladov.

 

Najlepšie úroky – ako ich získať?

Ekonomická teória definuje úrok ako cenu peňazí, respektíve odmenu, ktorú dostaneme za vzdania sa likvidity. Úroky, ktoré nám banky ponúkajú sú rôzne a záležia od množstva faktorov. Úročenie vkladov vychádza v prvom rade z medzibankových sadzieb. Zjednodušene môžeme konštatovať, že vklady od klientov nebývajú spravidla úročené vyššou sadzbou, než za koľko sa za porovnateľnú menu dajú požičať peniaze na medzibankovom trhu. Na druhej strane úročenie úverov závisí od sadzieb na medzibankovom trhu, a to konkrétne v prípade kratších splatností sú to sadzby BRIBOR a EURIBOR. Continue Reading

Porovnanie sporenia

Pred tým, ako sa rozhodnete sporiť si finančné prostriedky by ste si mali odpovedať na viacero otázok. Ide o otázky typu, koľko finančných prostriedkov mám k dispozícii na sporenie, kde si chcem sporiť, ako dlho a za aký úrok. Odpoveď na všetky tieto otázky dáva porovnanie sporení, ktoré v súčasnosti ponúkajú bankové finančné inštitúcie. Existuje viacero internetových portálov, kde si môžete rýchlo a jednoducho porovnať sporiace účty v jednotlivých bankách, úročenie bez výpovednej lehoty, ako aj úročenie s výpovednou lehotou, poplatky za predčasný výber a mnohé ďalšie parametre pre najlepšie sporenie. Continue Reading

Najvýhodnejšie sporenie

Zostanú vám po zaplatení účtov, nákupe spotrebných statkov a služieb nejaké tie finančné prostriedky navyše? Patríte medzi tých šťastnejších, ktorých disponibilný príjem je vyšší ako všetky poplatky a spotreba a máte možnosť sporiť si peniaze. Ak hľadáte najvýhodnejší spôsob sporenie či už pre seba alebo pre vaše deti, mali by ste si porovnať viaceré formy, ako môžete svoje finančné prostriedky zhodnotiť. Vybrať si môžete so širokej ponuky rôznych bankových či nebankových finančných inštitúcii v podobe sporiacich účtov, vkladových účtov alebo vkladných knižiek. Continue Reading

Aké výhody ponúka založenie akciovej spoločnosti?

Akciová spoločnosť je právnou formou, ktorá patrí pri zakladaní firmy medzi často využívané. Výhodou oproti iným právnym formám, napríklad oproti spoločnostiam s ručením obmedzením, je fakt, že podľa Obchodného zákonníka spoločnosť ručí za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom, avšak akcionár samotný za záväzky spoločnosti neručí vôbec. Výhodami akciovej spoločnosti sú medzi inými aj jednoduchšie získanie prostriedkov, pričom po založení akciovej spoločnosti môžu zakladatelia získať financie aj napríklad emisiou akcií. Akciové spoločnosti majú navyše v rámci podnikania povesť spoľahlivej inštitúcie. Continue Reading

Kde sa oplatí sporiť?

Zabezpečená budúcnosť je snom asi každého z nás. Niektorí sa môžu spoliehať na výhru v lote, dedenie po starých rodičoch alebo neskoršie vylúpenie banky, čo ale úplne neodporúčame. Tí z nás, ktorí si vedia spočítať koľko je 1+1 dajú za pravdu, že najlepšie je si čas od času odložiť nejaké to €uro bokom. Ale kto má mať o tom prehľad? Pri dnešných ponukách od bánk je najrozumnejšie si založiť sporiaci účet v banke a začať sporiť. Continue Reading